Vennskapsskole

Siden 2013 har vår skole vært engasjert i ulike prosjekter i Mgetaområdet i Tanzania. Dette har skjedd i samarbeide med organisasjonen Mgetas Venner. Vi har støttet med innkjøp av geiter, vi har bidratt med å få bygget økotoalett på et skoleinternat og vi har selv vært hovedbidragsyter til internatet på vår Vennsakpsskole i Bunduki. To ganger har vi reist med elever til området.