LandmålingBotanikkMusikkprosjektStudieturDagsturer
Landmålingstur VG1

I VG1 reiser klassen til et sted som skal kartlegges. Landmåling kombinerer matematikk, nøyaktig instrumentbruk og kunstnerisk uttegning. Elevene arbeider i grupper som samarbeider om å lage hvert sitt kart.

Botanikktur VG2

I VG2 reiser klassen på en ukes botanikktur. I de siste årene har denne gått til Solli gård i Vestfold hvor det har vært mulig å delta i gårdsarbeid i tillegg til de felles studiene av plantelivet.

Musikkprosjekt VG2

I VG2 lager klassene en egen musikkforestilling i løpet av en uke. Denne fremføres på skolens sommeravslutning.

Studietur VG3

I VG3 gjør klassen en større kulturreise. Den er ofte knyttet til undervisningen i arkitektur, og kan også innebære et solidaritetsarbeid for en utsatt gruppe. Vår elever har arbeidet for handikappede både i Egypt og Romania.
Tanzania.

For å få innsikt i verden, må vi ut for å se hva som foregår.

Dagsturer

Hele videregeånde eller bestemte klasser reiser på teaterforestillinger, kunstutstillinger, arkitekturvandringer og besøker også ulike trossamfunn. 

Prosjekter 

Som forberedelse til teaterforestillingene i VG1 og VG3 arbeider klassene hele dagen i en eller flere uker med å forberede oppsetningene.

I undervisningen i moderne kunst i VG2 og arkitektur i VG3 kan det også være avsatt hele dager til fordypning i problematikken.


Solidaritetsuke

Steinerskolen er med i et parallellprosjekt til OD som kalles WOW (Waldorf One World). 

På Steinerskolen i Moss har vi i mange år arbeidet for en steinerskole i Sierra Leone, en skole for fattige barn i et av verdens fattigste land. For tiden er vi tilknyttet et prosjekt for foreldreløse ungdommer i Uluguru-fjellene i Tanzania. Vi gir en arbeidsdag slik OD-aksjonen gjør, men elevene deles også inn i grupper på tvers av klassene og forbereder en kulturkveld til inntekt for prosjektet. Her vises dans, gjøgling, musikk og noen elever selger mat, kunst og håndverksprodukter.