Aktivitetsfag
På Moss videregående steinerskole får du to timer kroppsøving hver uke. Eurytmi, som tilhører kunstfagene, er også et bevegelsesfag. Vi har dessuten vinteraktivitetsdager, valgfag gym og andre muligheter til å røre på kroppen i løpet av skolehverdagen.