Videregåendes elevråd for skoleåret 2016/17 består av:

10kl - Ludvik
1.vg - Mathilde og Ramin
2.vg - Lykke og Solveig
3.vg - Emina og Maja