Kunstfag
Moss videregående steinerskole tilbyr teater, kor, eurytmi og kunst og håndverk.