Realfag
På Moss videregående steinerskole lærer du matematikk, fysikk, kjemi, biologi og geografi. Eksperimenter og egne erfaringer med faget står sentralt i undervisningen.