Samfunnsfag
På Moss Videregående Steinerskole lærer du om historie, samfunnslære og religion og livssyn.