En 13-årig læreplan


Steinerskolens læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole, men i Steinerskolen oppnås målene gjennom pedagogiske metoder som er annerledes enn det som kjennetegner andre skoler. Læreplanen for Steinerskolen er godkjent av utdanningsdirektoratet som en 13-årig utdanningsløp. Dette betyr at læreplanen for grunnskole og videregående opplæring henger sammen. 


Det mest fremtredende er at elevene tar del i kunstneriske og praktiske fag på like linje med teoretiske fag. Fremtredende er også at kunstnerisk og praktisk arbeid er integrert i teorifagene. Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring. Det gjør vi ved å gi en helhetlig og variert undervisning (Les mer...)