Skolebuss
Busseselskapet har strammet inn på regelverket, og det er slik at eleven i:
1kl. - må bo minst 2 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort
2.-10.kl. - må bo minst 4 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort,
V.G.S. - må bo minst 6 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort.
Det er anledning til å søke om busskort hvis det finnes særskilt grunnlag for det.
Slik søknad rettes til: Skolen. 


Ruten skolebussen (buss nr 8041) kjører er: 

Fra Refsnes...................................... 0805

Orkerød............................................. 0810

Gimle.................................................. 0814

Moss bussterminal...................... 0818

Nesparken....................................... 0822

Steinerskolen Moss.................... 0825


Parkering
I skolens og SFOs åpningstid, benyttes parkeringsplassen på nedsiden av skolen (1.avkjøring).
For levering og henting til barnehage og SFO, kan det kjøres inn på skolens område via øvre innkjørsel i henhold til skilting. Kjør forsiktig!
Rutetabeller