Skolebuss
Busseselskapet har strammet inn på regelverket, og det er slik at eleven i:
1kl. - må bo minst 2 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort
2.-10.kl. - må bo minst 4 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort,
V.G.S. - må bo minst 6 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort.
Det er anledning til å søke om busskort hvis det finnes særskilt grunnlag for det.
Slik søknad rettes til skolen. 

Les mer om dette på Østfold Fylkeskommune sine sider. 
https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/skoleskyss/

Skolebussen (buss nr 252) kjører følgende rute: 

Fra Refsnes...................................... 0805

Orkerød............................................. 0810

Gimle.................................................. 0814

Moss bussterminal...................... 0818

Nesparken....................................... 0822

Steinerskolen Moss.................... 0825

Parkering
I skolens og SFOs åpningstid, skal parkeringsplassen på nedsiden av skolen (1.avkjøring) benyttes.
For levering og henting til barnehage og SFO kan det kjøres inn på skolens område via øvre innkjørsel i henhold til skilting. Kjør forsiktig!
Rutetabeller