Aktiviteter

Nærheten til naturen

Ved å være ute i naturen alle årstider og i allslags vær, utfordres barnas evne til å kjenne etter hvordan kroppen er og hvordan den fungerer, om de er kalde, varme eller slitne. Ved å utfordre seg selv ved å klatre i trær og bestige fjellskrenter prøver de ut kroppens muligheter og begrensninger.

Les mer

Gjennom uteliv og naturopplevelser utforskes grenselandet mellom det kjente og det ukjente, og barnet blir både følelsesmessig og praktisk engasjert. De lærer å ta vare på leirplassen og naturen, og de får kjennskap til dyre- og fuglelivet i sitt nærmiljø. Dette arbeidet byr på varierte oppgaver i de ulike årstidene, og legger grunnlaget for en gryende forståelse for det regelbundne i naturen. Ofte oppdages nye vennskap utendørs.

Temauker

Vi har flere temauker på skolen, der elevene fordyper seg i forskjellige temaer, ofte på tvers av klasser og trinn.

 

Les mer

Skolen er for eksempel med på et ukesprosjekt som kalles Waldorf One World (WOW), der over 200 steinerskoler verden over samler seg om veldedige prosjekter.

På starten av hver WOW-uke får skolen besøk av ulike samfunnsengasjerte forelesere og frivillige aktører tilknyttet årets sak.

Vi har i mange år støttet en steinerskole i Sierra Leone. For tiden er vi tilknyttet et prosjekt for foreldreløse ungdommer i Uluguru-fjellene i Tanzania.

I løpet av WOW-uke deles elevene inn i grupper på tvers av klassene og forbereder en kulturkveld til inntekt for prosjektet. Her vises dans, gjøgling, musikk og noen elever selger mat, kunst og håndverksprodukter.

Elevene har i tillegg en arbeidsdag, tilsvarende en OD-dag, der inntektene går direkte til årets sak.

Høytider

På steinerskolen har vi lang tradisjon for å markere og feire høytidene gjennom året. Vi har blant annet Mikkelsmess på høsten, lyktevandring i november og St.Nicholas i desember.

 

Les mer

Mikaelsfesten

Hvert år feirer vi Mikkelsmess, eller Mikaeli som dagen også kalles, på skolen siste dag før høstferien.

På skolen markerer vi denne overgangen hvor mørket vinner over lyset i den ytre naturen, med motsøvelser. Hver og en får prøve sitt mot og sin kraft denne dagen. Klassene har egne øvelser, og så kan man prøve seg på øvelsene til de andre klassene. Etter at prøvene er gjennomgått og bestått, blir man slått til ridder som seg hør og bør. Tapre riddere duger ikke uten mat og drikke, og det blir også varm mat til alle denne dagen

Lyktevandring

Lanternefesten er knyttet til 11 november, feiringsdagen for St.Martin av Tours (født i dagens Ungarn ca. 315, død i Frankrike i 397).

Martin regnes som en viktig beskytter av fattige og utstøtte i samfunnet, og hans feiringsdag er bl.a. blitt markert med bålbrenning, lyktetenning og gåsestek.

St. Nikolas

I desember venter selveste biskopen med sin sortmuskede hjelper Ruprecht ved sin side. Vår egen St. Nikolaus har mye på hjertet, og mange gaver venter barna som bivåner og mottar dem med skrekkblandet fryd.

Adventspiral

Tidlig på morgenen mens det fortsatt er litt mørk ute går førsteklassingene stille inn og setter oss rundt adventshagen.
Etter hvert mottar et og et  barn et rødt eple med et lite bivokslys, de går så inn mot midten av spiralen og tenner sitt lys på hovedlyset der inne.

Turer

Vi drar ofte på turer, både klassevis og på tvers av trinn. En av de store turene på barneskolen er leirskolen i 7. klasse. På videregående er landmålingsturen i vg1 og avslutningsturen i vg3 to minnerike opplevelser.

 

Les mer

Leirskole i 7. klasse

På vår skole har vi som tradisjon at 7. klasse reiser på en ukes leirskole til Soleggen Fjellstue, som ligger i Meadalen i Lom kommune, i utkanten av Jotunheimen. Stedet ligger 957 m.o.h i naturskjønne omgivelser  nær tregrensen, med fjellbjørkeskogen nedenfor og høyfjellet ovenfor. Områdene rundt Soleggen kan by på det meste av naturopplevelser. På Soleggen benytter vi mesteparten av tiden ute, i en eller annen form for aktivitet. Det viktigste er ikke å gå lange, slitsomme turer, men å møte naturen og være nær elementene og hverandre. Elevene møtes i andre omgivelser og treffer nye mennesker.

Landmålingstur i vg1

Vg1 pleier å dra på en ukes landmålingstur på våren. Med nøyaktige måleinstrumenter orienterer de seg i omgivelsene og lager presise kart. På den måten jobber de både med matematikk, orienteringsevne og presisjon. Samtidig blir de bevisst på sammenhengen mellom kart og terreng. En uke på tur sammen binder også sosiale bånd i klassen og skaper minner for livet.

Kulturreise i vg3

13-års skolegang avsluttes med en lengre reise ut i verden. Avgangsklassene våre har blant annet dratt til Tanzania, Italia, Cuba og Egypt.

Kulturelt

Sang og musikk

Steinerskolen i Moss er veldig glad i sang, rytmer og musikk. Dette høres før skoledagen begynner med sang på gangen, underveis i timene ved f.eks innøving av gangetabellen og i spesifikke timer etterhvert som barna blir eldre. Vi har barnekor, ungdomskor, storekor, kammerkor og lærerkor.

I desember møtes alle korene i Moss kirke hvor vi holder en nydelig julekonsert for alle de fremmøtte.

I juni møtes korene til sommerkonsert. Denne konserten markering slutten av skoleåret.

 

Teater

Hvert år arrangeres teateruke på Steinerskolen i Moss.

De forskjellige klassene øver i lange tider før teateruken og foresatte, besteforeldre, venner og bekjente er hjertelig velkommen til å se på denne begivenheten en uke i løpet av våren.