Vurderer du Steinerskolen i Moss?
Steinerskolen i Moss gir elevene tid til refleksjon, rom for utforskning og verktøy til kreativ vekst
Kalender
24. januar 2023 / Vennligst se info-skriv som ble sendt ut fra skolen til foresatte via e-post. / 08:30

Intervjuer

Elever forteller
Her kan du lese om hvordan det er å være elev hos oss.
Foreldre forteller
Her kan du lese om erfaringer til foreldre som har elever på skolen.
Lærere forteller
Her kan du bli kjent med noen lærere på skolen og lese om deres erfaringer.