Flerdimensjonal læring

Flerdimensjonal læring

Hos oss lærer elevene gjennom mange kanaler, på varierte måter, i det vi kaller flerdimensjonal læring.

For eksempel gjennom

  • naturopplevelser, der elevene lærer om planter og dyr ved være i naturen og å arbeide i skolehagen.
  • kunstneriske fag, som musikk, eurytmi, drama, maling, modellering.
  • kulturopplevelser, som teateroppsetninger, konserter, turer og museumsbesøk.
  • praktiske prosjekter, for eksempel gjennom å smi, snekre og bygge kulisser.
  • teoretiske diskusjoner i dialogbasert undervisning.

I tillegg inneholder alle teorifagene praktiske og kunstneriske arbeidsformer.

«Balansen i det kreative, praktiske og teoretisk faglige gir en god dynamikk og spennvidde.»
– Madeleine Orvik, tidligere elev.