Barnetrinnet

Barnetrinnet

Barneskolen omfatter 1.–7. trinn. Steinerskolen har en anerkjent pedagogikk for å lære elevene å lese, skrive og regne. Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen.

Les mer om vår skolehverdag i brosjyren her

Prisoversikt

En jevn fordeling av teoretiske, kunstneriske og praktiske fag bidrar til å gi en helhetlig og allsidig undervisning. Elevene får delta på en aktiv og kreativ måte i sin egen læring.

Les mer

Alle skoledagene begynner med to sammenhengende timer som vi kaller hovedfag. En hovedfagsperiode strekker seg over  2–4 uker og er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, for eksempel matematikk, norsk og historie.