Steinerskolen i Moss

Steinerskolen i Moss

Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole. Steinerskolens læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole, men oppnås gjennom pedagogiske metoder som er annerledes enn det som kjennetegner andre skoler. Læreplanen til steinerskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som et 13-årig utdanningsløp. Det betyr at læreplanen for grunnskole og videregående opplæring henger sammen.

Læreplan grunnskolen

Les mer om barnetrinnet i brosjyren her

Det mest fremtredende på steinerskolen er at elevene tar del i kunstneriske og praktiske fag på like linje som teoretiske fag. Kunstnerisk og praktisk arbeid er også integrert i teorifagene. Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring. Det gjør vi ved å gi en helhetlig og variert undervisning.

Les mer

Kunnskap i sammenheng

Våre grunnprinsipper

Steinerskolen gir elevene tid til refleksjon, rom for utforskning og verktøy til kreativ vekst.

 

Steinerpedagogikk

Målet i pedagogikken er at barn og unges individualitet skal styrkes og sosialiseres på en slik måte at de i voksen alder kan forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Steinerskolen internasjonalt

Les mer