Tenke selv

Tenke selv

På steinerskolen skal elevene kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarsfulle til seg selv og sin omverden. Det er knyttet til en harmonisk utvikling av tenkning, følelse og vilje, gjennom praktisk, teoretisk og kunstnerisk arbeid med fagene. Gjennom blant annet dybdelæring og dialogbasert undervisning legges grunnen for at elevene kan utvikle seg til selvstendige, ansvarlige og frie mennesker.