Venneforeningen (FAU)

Venneforeningen / FAU

Alle foreldrene ved skolen utgjør til sammen Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Betegnelsen som ofte brukes på dette arbeidsutvalget er FAU. Hos oss kaller vi det Venneforeningen.

Venneforeningen er Foreldrerådets arbeidsutvalg og består av én representant fra hver klasse. Tre av disse utgjør Venneforeningens styre, og de velges som leder, sekretær og kasserer på Foreldrerådets årsmøte hver vår. Styret planlegger og innkaller til møter, skriver referat og holder orden på økonomien. Venneforeningen møtes cirka fire ganger per år og fungerer som et bindeledd mellom skolen og foreldrene. I tillegg er de ansvarlig for å arrangere julemarked og 17.mai, og disponerer overskuddet fra disse arrangementene.

Venneforningen tildeler penger etter søknad fra elevrådet og skolen, og kan også initiere egne tiltak.  Søknader om økonomisk støtte fra FAU sendes på e-post til Venneforeningens leder.

Årsberetning 2023/2024

Forkortet søknad venneforeningen faste bevilgninger

Søknad venneforeningen

Foreldrehåndboka 2023 – 2024

Representanter og kontaktinformasjon:

Leder Linn Omre Jakobsen
Kasserer Katrine Løkkevig Abrahamsen katrinem_87@hotmail.com
Sekretær Camilla Bendixen camilla.bendixen@gmail.com

Steinerskolenes foreldreforbund

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.

Kontaktinfo:

Steinerskolenes Foreldreforbund,

Josefines gate 12,

0260 Oslo

Telefon 97 13 23 13

Hjemmeside: www.foreldrene.no

Epost: hilde@foreldrene.no

Foreldrehandbok

Les mer

Steinerskolenes foreldreforbund