Kreativ verktøykasse

Kreativ verktøykasse

På steinerskolen jobbes det grundig og kvalitetsbevisst med kunst- og håndverksfag på alle trinn. Det gjør at elevene får en rik kreativ kompetanse.

De første årene skaper elevene bilder og gjenstander med et lekende utgangspunkt, både ut fra evne til etterligning og evne til å uttrykke egne indre forestillinger. Etter hvert kommer ferdighetene i teknikk, verktøy og estetiske virkemidler tydeligere fram.

Det skapes ikke først og fremst produkter i kunst- og håndverksfagene, men erfaringer. Arbeidet i kunst- og håndverksfagene krever aktivitet på mange plan. Veien fra planlegging til vurdering av det ferdige verket utfordrer tanken. Slik kan prosessen fra idé til gjennomføring, innebære en utvikling av tenkningen. Elevene aktiveres viljemessig når arbeidet med materialer og verktøy krever både utholdenhet og utvikling av fin- og grovmotoriske ferdigheter. Følelsesmessig engasjeres elevene gjennom de estetiske opplevelsene av farger, former og linjer.