Rom for vekst

Rom for vekst

På steinerskolen er vi opptatt av at både undervisningen, det sosiale fellesskapet og det fysiske miljøet skal stimulere til elevenes vekst. Det skal være rom til at hver elev kan utvikle seg fra sine forutsetninger. Skolens vakre arkitektur, grønne omgivelser og varierte faglige opplegg legger til rette for utvikling av hele mennesket.

Vi har plass til deg slik du er – og vi gir deg plass til å vokse.