Vurderer du Steinerskolen i Moss?

Vurderer du Steinerskolen i Moss?

Den vakre skolen for hele mennesket

Steinerskolen i Moss er en veletablert og solid skole med mange gode tradisjoner. Hos oss er det stort rom for individuelle forskjeller. Alt skal med: teorifag, praktiske fag, kunst og kreativitet – hode, hender og hjerte.

Vi jobber bevisst med å vekke etisk refleksjon og vilje til moralsk handling i alle som går hos oss.

Les mer om vår skolehverdag i brosjyren her

Til påmelding til informasjonsmøte for foreldre i kommende 1.klasse

Skolerute