Intervjuer

Elever

Silje Piiksi
Lærerne så meg veldig godt og var opptatt av å gjøre timene best mulig, for hver enkelt elev. Klasseturene og utfluktene har jeg elsket. For meg har også praktisk læring vært viktig, noe som gjorde det mye morsommere å lære. Det jeg er mest fornøyd med og som jeg har tatt med meg videre, er skriveteknikken som blir brukt. Å bli vant til å skrive egne tekster til forelesningene, er en veldig god forberedelse til videre studier. I min årsoppgave skrev jeg om barnehager, og dette hjalp meg inn i rett studievalg. Det ble tydeligere for meg hva jeg ville etter jeg fikk fordypet meg ordentlig i fagfeltet. Skriveteknikken vil også hjelpe meg videre, når jeg skal skrive en bacheloroppgave.
Birk Arildssønn Blekken
Det gjør noe med en å gå på en skole der lærerne er så dedikerte, og så engasjerte i hver enkelt elev. Jeg fikk alltid tid og rom til å dyrke mine interesser, samtidig som jeg ble utfordret på nye områder. Det ga meg trygghet i meg selv og mine ferdigheter.
Ida Jackson
Jeg har alltid trodd at jeg kan lære alt, prøve alt, finne ut av alt, kritisere alt og ombestemme meg igjen. Overgangen til universitetet var utrolig myk. Jeg valgte Steinerskolen i Moss fordi jeg ble inspirert da jeg så elevene legge frem årsoppgavene sine - og fordi jeg ikke ville velge mellom teater og kjemi, kor og språk. Jeg ville farge med plantefarger og spille Tennesee Williams, lære spansk og geometri. Og så ble jeg litt eldre - og kom lengre ut i arbeidslivet og skjønte hva jeg faktisk hadde fått. Jeg hadde lært å lære, ta notater, skrive egne tekster, lage egne kildelister og faktisk studere. Jeg hadde lært å ikke begrense meg. Og jeg hadde aldri kjedet meg på skolen: Jeg var genuint engasjert, og dermed en læremaskin. "Ida, skrev du SANGENE til Brillebjørn-lydboken? Jammen du er jo ikke musiker?" "Nei, men jeg skrev et korverk på vgs, musikk er ikke så vanskelig." "Jammen Ida, databaseprogrammering? Du er jo ikke informatiker?" "Jeg kan lære meg hva som helst, jeg gikk på steinerskolen." "Hvordan kan du ha med strikketøy i styremøte, lage en reklamekampanje, engasjere deg i landbrukspolitikk og spille inn podcast?" "12 år på steinerskolen." Det var det også den viktigste kunstutdannelsen jeg kunne få. Samtidig som det også var den beste næringslivsutdannelsen jeg kunne få.

Foreldre

Siri og Øivind Larsen
Hadde vi visst det vi vet nå, hadde alle våre fire barn gått på steinerskolen. Vår sønn fikk en god personlig utvikling og både faglig og sosial trygghet. Det var et godt og raust miljø. Vi er så imponert både over lærerne, filosofien og det pedagogiske opplegget med periodeundervisning. Fokuset skolen har på kunst i undervisningen er bare positivt. Det var tydelig for oss at sønnen vår utviklet en kreativitet og at han fikk skjerpet sin observasjonsevne, som han hadde nytte av i øvrige fag. Skolen har også flere gode og innholdsrike spesialverksteder og er godt utstyrt med avanserte lys- og lydanlegg. Det gjorde undervisningen lærerik og ikke minst gøy. Han jobbet for eksempel med kulisser, og fikk et avansert kurs i lysanlegget som ble benyttet i teateroppsetningene. På årsoppgave valgte vår sønn en praktisk oppgave. Han fikk fordype seg i et fagfelt han hadde interesse for, men ikke kunnskap om fra før. Den måtte han tilegnet seg underveis. Det ble et imponerende arbeid. Vi tror det gav ham en trygghet og selvstendighet til å gå videre til nye studier.
Birger Olsen
Jeg følte med en gang at dette var et riktig valg for min datter. Her ble hun møtt av dyktige og interesserte lærere, noe som gjorde at hun fikk utvikle seg faglig og som menneske. På steinerskolen trivdes hun med en gang fordi læreren så henne. Undervisningen hadde også en god balanse mellom teori og praksis, og hun fikk rom til å være seg selv. Jeg kan telle fraværsdagene hennes på en hånd. Min datter fikk også tid til å vokse og modnes i sin egen takt. Hun gikk ut av skolen med læringsglede.
Elisabeth Hermansen
Jeg var aldri i tvil om at barna mine skulle gå på Steinerskolen i Moss. Min erfaring er at her blir barna mine sett, de får gode verdier og kunnskap som strekker seg langt forbi det faglige. De får teoretisk, praktisk og kunstnerisk undervisning hver dag, for både hode, kropp og sjel. De får bygge, utforske, spille, leke og lage. De får lov til å være barn samtidig som de lærer. Den største forskjellen er at man lærer pensumet på en annen måte. Elevene får en del tilleggskunnskap gjennom for eksempel håndverksfag, skolens kjøkkenhage, kreative og kunstneriske fag, samtidig som de har de samme realfagene og de nasjonale prøvene som alle skoler har. Barna lærer også å gå i dybden på det faglige stoffet gjennom praktisk arbeid. En dag kan de sette opp et skuespill for å lære om historie, en annen dag bygger de et skip eller planter poteter for å lære om hvordan det er å være bonde. Når sønnen min lærer matte ved å bygge i stedet for å få det forklart i en bok, tror jeg det sitter bedre for ham. Det er lagt mye arbeid i utformingen av Steinerskolen i Moss og området rundt. Rommene og byggene skal være vakre og harmoniske. Med skolehage, drivhus, rikt planteliv, natur og skog. Denne harmonien gjenspeiler seg i det sosiale miljøet. Selv om ikke alle er venner med alle, så er de hyggelige mot hverandre i alle skolesammenhenger. De har ofte debatter og diskusjoner, og lærer å tåle det å være uenig med hverandre. De blir flinke til å uttrykke seg. Jeg synes også det er fint at barna på skolen får økologiske måltider. SFO og kantina på Steinerskolen er gullsertifisert av DEBIO, som vil si at nitti prosent av alt de serverer er økologisk. Mye av det de spiser er også selvdyrket. Elevene er hvert år med på å dyrke, grave, så og høste noe av jorda. De passer også på en bikube og slynger honning. Dette er erfaringer jeg mener det er utrolig viktig å ha med seg. Her blir man sett, både som forelder og barn, og alle spiller på lag for å skape et godt miljø.

Lærere

Daglig leder - Vivienne Moss Kravik
Jeg kom til skolen relativt nyutdannet og undrende, med lite innsikt i hva steinerskolen sto for. Før det hadde gått lang tid, ble det tydelig for meg at dette var en skole som verdsatte dannelse. Her ble elever sett på som individer, og vi skulle jobbe for å fremme deres talenter. Å være på en slik oppdagelsesferd sammen med elevene, for å finne frem til hvem de var, gav mening. Å sette kunnskap i sammenheng, gjennom gode dialoger i klasserommet, var spennende. Samtidig hadde jeg gode kollegaer og vakre, gjennomtenkte omgivelser å utøve min profesjon i. Jo lengre jeg ble, jo mer innsikt fikk jeg, og de formelle steinerskolekvalifikasjonene kom etter hvert. Etter snart 30 år her, er jeg fortsatt like stolt av skolen.
Trinnleder barneskole - Anne Bente Ulfsrud
Jeg begynte mitt liv som steinerpedagog da jeg ble ansatt som tysklærer på barnetrinnet i 2010. Da hadde jeg mange år fra næringslivet som prosjektleder, veileder og kursholder, og jeg trivdes godt med utvikling av menneskers ressurser i møte med endringer i arbeidslivet. På en måte jobber jeg fremdeles med det, men med barn og unge i grunnskolen og deres dannelsesreise. Akkurat nå er jeg klasselærer i 10.klasse (2022/2023), dirigerer barne- og ungdomskorene, og jeg har trinnlederoppgaver. I løpet av årene har jeg fullført utdannelse som steinerpedagog, og jeg er faglærer i matematikk. Jeg tenker ofte at jeg er heldig som har mine arbeidsdager på denne vakre og sprell levende arbeidsplassen.
Trinnleder videregående skole - Merete Siv Lunde Halling
Jeg begynte å jobbe på steinerskolen i Moss 2003. Etter mange år i treningsbransjen, begynte jeg her som gymlærer. Det første året hadde jeg alle elevene fra 5. klasse til tredje videregående og opplevde at jeg fikk en god relasjon til dem. Etter hvert videreutdannet jeg meg og tok en bachelor i sosialpedagogikk fra Steinerhøyskolen, samtidig som jeg begynte i jobben som sosiallærer. Det å kunne veilede unge mennesker i vanskelige situasjoner synes jeg er veldig givende. Det betyr mye for meg at elevene skal slippe å stå alene når livet butter. Jeg trives også veldig godt med å jobbe på en steinerskole. Her jobber man med hele mennesket, ikke bare teori. De kunstneriske fagene, innslag som teaterprosjekt og håndverk, skaper nysgjerrighet og krever at elevene må tenke annerledes og delta selv. Det er et miljø som gir elevene verdifulle erfaringer. Etter hvert har jeg fått erfaringer både som trinnleder på barnetrinnet og ungdomstrinnet, før jeg nå er blitt trinnleder på videregående.
Klasselærer - Anne Cathrine Høiby-Pettersen
Jeg begynner å jobbe hos dere i august 2022. Jeg skal være klasselærer for 2.klasse. Jeg er utdannet steinerpedagog fra Steinerhøyskolen i Oslo og jobbet ved Steinerskolen i Vestfold fra 2009 til 2019. Etter det har jeg jobbet i offentlig skole i Moss kommune som klassekontakt. På steinerskolen i Vestfold fulgte jeg en klasse fra 2.-6.trinn og etter det var jeg faglærer i matematikk, håndarbeid og modellering på mellomtrinn og ungdomstrinn. Og jeg hadde mekanikk og geografi på 8.trinn. Jeg er opptatt av å bygge gode relasjoner og et godt klassemiljø. Sang, musikk og lek er gode metoder å få til dette.
Spesialpedagog - Grete Rosengren
Jeg er spesialpedagog med en master basert på psykologi, sosiologi, kriminologi og internasjonale menneskerettigheter. Jeg er over gjennomsnittlig opptatt av planter, sjakk og dyrevern. I den forbindelse har jeg vært vegetarianer i over 30 år. Her på Steinerskolen er jeg så utrolig heldig at jeg får anledning til å lære om, og utøve biodynamisk birøkt. Dessuten får jeg undervise mangfoldige elever, i takt med naturens rytme og årstider.
Klasselærer - Anne Aasmoe
Fra august 2022 begynner jeg som klasselærer i 5. klasse. Klassen og jeg kjenner hverandre allerede fra min praksis der i vinter, og jeg gleder meg til å utforske nye temaer sammen med dem. Jeg er ferdig med min utdanning i steinerpedagogikk i vår, etter tre innholdsrike og inspirerende år på Steinerhøyskolen. Jeg kommer også til å være vikarlærer for klassen siste uka før ferien, og ser frem til å møte sommeren med kollegaer og elever på denne fine skolen