Sosialt

Sosialt

Hos oss legger vi til rette for faglig og individuell utvikling i et trygt og trivelig miljø. Vi har høy lærertetthet og god oppfølging av den enkelte elev. Gjennom ulike oppgaver og samarbeidsprosjekter blir du godt kjent med både deg selv og dine medelever.

På starten og slutten av hvert skoleår drar vi på overnattingsturer som blir planlagt i samarbeid med elevene. I tillegg organiserer vi ofte dagsturer, blant annet til teaterforestillinger, kunstutstillinger, museer, arkitekturvandringer eller ut i naturen. Den lengste turen foregår i vg3. Da drar avslutningsklassen på en lengre reise, ofte utenlands. Det har for eksempel vært turer til Tanzania, Nord-Italia, Cuba og Egypt.

 

Studiereiser

Landmålingstur VG1

I vg1 reiser klassen til et sted som skal kartlegges. Landmåling kombinerer matematikk, nøyaktig instrumentbruk og kunstnerisk uttegning. Elevene arbeider i grupper som samarbeider om å lage hvert sitt kart.

Botanikktur VG2

I VG2 reiser klassen på en ukes botanikktur. I de siste årene har denne gått til Solli gård i Vestfold hvor det har vært mulig å delta i gårdsarbeid i tillegg til de felles studiene av plantelivet.

VG3  studietur til utlandet

Turen er knyttet til blant annet undervisningen i arkitektur, historie, språk og kan også innebære et solidaritetsarbeid for en utsatt gruppe. Klassen er med på å bestemme destinasjonen. Vg. 3 på Moss videregående steinerskole har reist til Italia, Tanzania, Frankrike, rundt Norge og andre land.

Solidaritetsuke

Skolen er med på et ukesprosjekt som kalles Waldorf One World (WOW), der over 200 steinerskoler samler seg om veldedige prosjekter.

På starten av hver WOW-uke får skolen besøk av ulike samfunnsengasjerte forelesere og frivillige aktører blant annet Dråpen i Havet, professor ved NMBU Erling Krogh og mange andre.

Vi har i mange år støttet en steinerskole i Sierra Leone. For tiden er vi tilknyttet et prosjekt for foreldreløse ungdommer i Uluguru-fjellene i Tanzania.

I løpet av WOW-uke deles elevene inn i grupper på tvers av klassene og forbereder en kulturkveld til inntekt for prosjektet. Her vises dans, gjøgling, musikk og noen elever selger mat, kunst og håndverksprodukter.

 

Vårprosjekt

Hver vår organiserer skolen et tverrfaglig vårprosjekt der elevene utforsker både teoretiske og praktisk-kunstneriske perspektiver.
Prosjektet legger til rette for dybdelæring og faglig vekst gjennom samarbeid og ulike opplevelser.

Elevene har blant annet studert nærmiljøet og laget ulike typer kunst etter kompetansemål i kunst og håndverk  (se utstilling her).

I tillegg arbeidet elevene i skolehagen, og de forsket på Kambo-området og økosystemer i Oslofjorden for å oppnå en rekke kompetansemål innen naturfag.