Faglig

Skoledagen er delt i tre. I en dobbelttime om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre til fire uker, f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie og litteratur- og kunsthistorie. Midt på dagen ligger fag som norsk, matematikk, engelsk, andre fremmedspråk, musikk og eurytmi. På ettermiddagen ligger et bredt spekter av kunst- og håndverksfag. Hver fredag er det kor for hele videregående, og drama undervises i perioder og som prosjekt.

Pedagogikk

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv og utvikle seg – både faglig og menneskelig.

Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden i fra en egen trygghet, dømmekraft, kunnskap og initiativ. Dette krever fordypning som arbeidsform. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter dette.

 

Vurdering

Vurderingsformene som benyttes i steinerskolen er en naturlig del av undervisningen, og foregår i stor grad som dialog mellom lærere og elever. Formålet er at elevene skal få økende innsikt i egen utvikling, økt tro på seg selv og forståelse for sine utviklingsmuligheter. Også kvaliteter som ikke er målbare skal verdsettes og bli synlige, det kan være kreativitet, kritisk tenkning, mot og undring. Å kunne lære av feil i trygge omgivelser er en del av læringen. Elevene får også fyldige, skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av innleveringer, perioder og prosjekter. Du får også halvårskarakterer til jul og sommer, og i vg3 får du standpunktkarakterer.