Om oss

Om oss

Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole. Læreplanen for steinerskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som et 13-årig utdanningsløp. Det betyr at læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring henger sammen.

Studiespesialisering på en annen måte

Moss videregående steinerskole gir deg generell studiekompetanse. Du får del i et inkluderende og sosialt miljø, med årlige turer og ekskursjoner. I en skole uten eksamener er det ditt arbeid underveis som teller, og du velger ditt eget fordypningsfag i årsoppgaven. I vårt prisbelønte miljøbygg er det både arkitekturen og pedagogikken som skiller oss fra andre skoler.

Læreplan videregående

Informasjon om fordypningsemne – årsoppgave

Skolepenger

Steinerpedagogikk

Steinerskolen har en intensjon om å vise omsorg for elevens sunne utvikling, gi dem mulighet for å realisere sine forutsetninger og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter de trenger i samfunnet.

Et langsiktig mål er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Steinerskolen internasjonalt