Studiekompetanse

På Moss videregående steinerskole får du generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Les mer om vårt fagtilbud

Årsoppgave

Veien til studiekompetanse

Hos oss blir du godt forberedt til videre studier ved universiteter og høyskoler.

Les mer

Undervisningen på Moss videregående steinerskole bygger systematisk opp elevenes selvstendighet. Du lærer å ta notater fra forelesninger, finne gode kilder, og utforme lærestoffet fra timene på en kritisk og reflektert måte.

I løpet av videregående, jobber du også et helt år med en selvstendig årsoppgave. Du velger selv tema og problemstilling, og får fordypet deg i et fagområde. Det gir deg god trening i arbeidsmetoder og sjangere man finner i høyere studier.