Fagområder

Norsk

Ved å arbeide med språket utvikler du deg, finner identiteten din og uttrykker hvem du er. Hos oss skal du derfor få oppleve mestring og glede mens du utvikler et stadig mer funksjonelt og treffsikkert språk.

Du vil bli stadig sikrere i å forstå og gjennomskue språket som politikere, medier og reklame  bruker. Du får møte tekster av alle slag: norrøne og moderne, artikler og skuespill, skriftlige og multimodale, sakprosa og skjønnlitteratur, lokale og fra den vide verden.

Vi jobber variert, sånn at undervisningen best mulig gjenspeiler den fantastiske skattkisten språk og litteratur er.

Engelsk

I engelskfaget skal du få utvikle ordforråd og språkbeherskelse både muntlig og skriftlig. Vi utfordrer deg til å bruke engelsk i mange ulike sammenhenger: debatt og teater, poesi og prosa, engelsk historie og kultur, selvvalgte temaer og tverrfaglige prosjekter.

Du får jobbe både digitalt, muntlig, skriftlig, musikalsk, på scenen, i konkurranser og i samarbeid med klassen. Kreativitet og selvstendig tenking er i fokus gjennom hele skoleløpet.

Spansk

Som fremmedspråk tilbyr vi spansk. Vi starter med det grunnleggende: ord, fraser og grammatikk, så du kan snakke om enkle ting. Så lærer du hvordan du bruker språket på reise, og det blir mange ulike prosjekter på spansk. I vg3 er store deler av året orientert mot ulike temaer hvor kulturkunnskap står sentralt, for eksempel historie og kunst fra språkområdet. Vi underviser på varierte og aktive måter.

Matematikk

I matematikken får du øvd deg i klar og logisk tenkning. Du har matematikk gjennom alle tre årene hos oss. Dermed får du R1-kompetanse, og tilgang til å studere for eksempel naturfag eller økonomi.

Vi kan også tilpasse undervisningen for deg som bare trenger P-matte. På den måten differensierer vi slik at alle kan oppleve mestringsfølelse i faget.

Vg1 starter med grundig repetisjon før vi fordyper oss i mange av fagets spennende grener.

Naturfag

Hos oss arbeider du etter ekte, vitenskapelige metoder: forsøk, observasjon, analyse, samtaler – sånn får du nye innsikter i  naturens lovmessigheter. Vitenskapelige metoder er strenge og må læres, men naturfagene skal likevel styrke din selvstendige tenking. Bare sånn kan vitenskapen komme videre.

Skal vi kunne ta vare på naturen må vi forstå den, men undervisningen gir også innsikt i teknologi og menneskets helse. Hvert år undervises det i tre uker i hvert av fagene kjemi, biologi og fysikk. I vg1 undervises det også tre uker i geografi.

Samfunnsfag

Her får du være med på en reise gjennom tre år, med stadig større temaer. Vi starter hjemme, med sosialisering, kulturelt mangfold og rettsvesen. Så blir temaet politikk, før vi til slutt løfter blikket og ser på det internasjonale samfunnet og globalisering.

Sentralt i faget er å lære å tenke kritisk og ta ansvarlige valg, å kunne forstå hvilke krefter som påvirker oss, og dessuten sette seg inn i perspektiver og verdenssyn som er nye og annerledes. Arbeidsmåtene er varierte, fra rollespill og diskusjoner til større gruppearbeid.

Historie

Ved å forstå fortiden får du kompetanse til å handle klokt, både i nåtid og fremtid. Historiefaget gir deg bevissthet om historien, gjør deg mer kritisk og hjelper deg til å forstå hovedlinjene i vår historiske utvikling.

Etter flere dypdykk i emner som jegere og sankere, antikkens samfunn og moderne historie, får du i vg3 bli med og reflektere rundt de store, historiske linjene og drivkreftene. Undervisningen er ofte tverrfaglig, og det legges opp til både fordypningsoppgaver og foredrag.

Religion og etikk

Religionsfaget tar opp spørsmål om mening, identitet og virkelighetsbilde. Sammen snakker vi om de store verdensreligionene, noen mindre religioner og ulike livssyn. Vi besøker steder for religiøs utøvelse som synagoge, moské og tempel, og du får møte representanter for flere av religionene.

Filosofi og etikk undervises som fordypningsperiode i vg3. Du får en enkel innføring i noen sentrale filosofiske problemstillinger, fra filosofienes opprinnelse i antikkens Athen og fram til opplysningstenkere som Hume og Kant. Du får øve deg på saklig argumentasjon og logisk tenkning. Vi ser på ulike moralfilosofiske teorier og diskuterer ulike etiske problemstillinger. Undring over eksistensielle spørsmål, fri vilje, godt og ondt og lignende vil være temaer for dialoger i klasserommet.

Målet for faget er å opparbeide kunnskap, toleranse, undring og respekt.

Kunst og håndverk

Hos oss tar vi kunst og håndverk like seriøst som teoretiske fag. Du får 4 timer kunst og håndverk per uke gjennom hele skoleløpet, delt opp i ulike perioder på 6–10 uker. Periodene er f.eks. farge/maleri, skulptur, dukketeater (scenografi, lysdesign, dukkemakerkunst), illustrasjon og bokkunst, digital design og billedbehandling, film og animasjon, kunst- og arkitekturhistorie, landskapsdesign, m.m.

Kunstnerisk fordypning beriker følelseslivet og opplevelsen av virkeligheten, og gir deg verktøy til å utvikle ditt eget uttrykk.

Eurytmi

Eurytmi er en kunstart som uttrykker og formidler musikk og diktning gjennom bevegelse. På videregående trinn har faget fokus på det kunstneriske uttrykket og den sceniske fremvisning. Eurytmi gir deg erfaring og forankring av det hørbare og det tenkbare gjennom din egen bevegelse og hele klassens felles bevegelsesdynamikk. Du utvikler kreativitet, innlevelse, kroppsbeherskelse og sosial kompetanse.

Kroppsøving

Moss videregående steinerskole tilbyr svært gode forhold for kroppsøvingsfaget. I gymsalen finner du blant annet klatrevegg og styrketreningsrom, og skolen har en fantastisk beliggenhet som innbyr til aktiviteter ved sjøen og i skogen.

Du får være aktiv og bevege deg mye, og skal få forståelse og respekt for at alle er forskjellige. Vi gjennomfører turer og aktiviteter i skogen, ved sjøen, på ski og skøyter, ved golfbanen og til slalåmbakker.

Valgfag

Hver fredag får du fordype deg i et fag du velger selv. Valgfagene varierer litt fra år til år, men noen klassikere er kunst, fysisk aktivitet, band, psykologi og mediefag. Du kan også velge å jobbe med vårt bistandsprosjekt i Tanzania, og dersom interessen er stor nok, vurderer vi å tilby fordypning i matematikk.